Menstruationscyklussen og velbefindendet

Hånden på hjertet: Har du fuldstændigt styr på din menstruationscyklus, og hvordan den påvirker dit velbefindende? Det tænkte vi nok – og du er ikke alene. Næsten halvdelen (48%) af alle kvinder ville ønske, at de havde mere viden om deres menstruationscyklus, så de kan påvirke deres velbefindende i de forskellige faser. Interessen er især stor blandt yngre kvinder i aldersgruppen 18-29 år, idet 62% ønsker mere viden om menstruationscyklussen med henblik på at få større velvære.

48% ville ønske, at de havde mere viden om, hvordan menstruationscyklussen fungerer 

Kun en sjettedel (16%) mener, at de har rigtig god viden om, hvordan menstruationscyklussen fungerer, og hvordan de forskellige faser kan påvirke kroppen og velbefindendet. Dette skal sammenholdes med det faktum, at hele 58% faktisk fører dagbog over deres menstruationscyklus i et forsøg på at få bedre styr på den, og de fleste af disse kvinder (39%) fører dagbog via en app. Her er der ganske enkelt et vidensgab, der skal udfyldes.

Sådan trives kvinder i de forskellige faser af deres cyklus 

89% af alle kvinder oplever en eller anden form for påvirkning i menstruationsfasen, som indtræffer omkring dag 1-7 i cyklussen. De fleste (59%) får smerter og kramper efterfulgt af manglende energi (41%) og humørsvingninger (40%). 

89% påvirkes i menstruationsfasen, og de fleste får smerter og kramper 

I follikelfasen, som indtræffer omkring dag 7-14, oplever lidt over halvdelen (55%) en vis indvirkning på velbefindendet. Et fåtal (16%) føler øget sexlyst, men lidt flere har smerter eller kramper (18%), humørsvingninger (17%) og manglende energi (15%). Ømme bryster (13%), hævelse i kroppen (11%) og nedstemthed (7%) er andre mindre velkomne reaktioner.

I ægløsningsfasen, som finder sted omkring dag 14-15 i menstruationscyklussen, oplever over halvdelen (53%), at deres velbefindende påvirkes. Hver femte (19%) oplyser, at de får øget sexlyst, mens næsten en fjerdedel (23%) får smerter eller kramper.

I lutealfasen, som er cirka dag 15-28 inklusive dagene lige inden menstruation, oplever næsten halvdelen (45%), at deres velbefindende påvirkes på en eller anden måde. Hver sjette (14%) har humørsvingninger, mens andre får ømme bryster (12%), smerter eller kramper (10%) og manglende energi (10%).

89% påvirkes i menstruationsfasen   55% påvirkes i follikelfasen   53% påvirkes i ægløsningsfasen   45% påvirkes i lutealfasen 

Generelt velbefindende i de forskellige faser 

Når det gælder det generelle velbefindende i menstruationsfasen, angiver lidt over halvdelen (53%), at de befinder sig mellem 1 og 5 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt. 

Omkring hver tredje (30%) befinder sig mellem 7 og 10, selvom der er en tydelig forskel aldersgrupperne imellem. 40% af de 45-60-årige befinder sig mellem 7 og 10, mens kun 22% af de 18-29-årige oplever samme grad af velbefindende i menstruationsfasen. 

Heldigvis har mange det betydeligt bedre i follikelfasen. Over halvdelen (55%) siger, at deres generelle velbefindende ligger på mellem 7 og 10, og kun 20% angiver, at det ligger på mellem 1 og 5. Også i denne fase har de ældre det bedre end de yngre – hele 61% af de 45-60-årige anser sig selv for at ligge på mellem 7 og 10, sammenlignet med 53% blandt de 18-29-årige. 

I ægløsningsfasen har 63% det så godt, at de ligger på mellem 7 og 10. Dejligt! Over en tredjedel (35%) oplyser, at det er helt oppe på 9 eller 10. I aldersgruppen 45-60 år angiver hele 37%, at de har det rigtig godt i denne fase, sammenlignet med 32% i aldersgruppen 18-29 år.  

Kun 15% angiver, at de ikke har det så godt i ægløsningsfasen, hvilket vil sige, at de ligger et sted mellem 1 og 5 på skalaen. 

I lutealfasen angiver seks ud af ti kvinder (60%), at de har det så godt, at de ligger på mellem 7 og 10 på skalaen. Men også i denne fase er det tydeligt, at de ældre kvinder føler sig bedre tilpas end de yngre. I aldersgruppen 45-60 år angiver 69% et tal på mellem 7 og 10, mens det kun gælder 54% af de 18-29-årige.

Undersøgelsen er udført af menings- og markedsundersøgelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 er der i alt gennemført 765 interviews via internettet med danske kvinder i alderen 18-60 år.