Menstruationscyklussen og kosten 

Mange af os oplever ændret appetit eller anderledes madpræferencer i de forskellige faser af menstruationscyklussen. Især i menstruationsfasen, hvor omkring en tredjedel (38%) oplyser, at deres appetit og/eller madpræferencer ændrer sig. I lutealfasen er det tilsvarende tal 14%, i ægløsningsfasen er det 8%, og i follikelfasen er det 8%. 

Også her er der visse forskelle mellem de forskellige aldersgrupper. Mens næsten halvdelen (42%) af de 18-29-årige mærker en forskel i menstruationsfasen, er det tilsvarende tal 33% i aldersgruppen 30-44 år. I aldersgruppen 45-60 år oplyser 40%, at de mærker en ændring i appetitten. 

For 38% ændres appetitten eller madpræferencerne i menstruationsfasen 

Med hensyn til madindtaget i de forskellige faser, er tendensen tydelig: Kvinder spiser mindst sundt i menstruationsfasen. Man spiser næstdårligst i lutealfasen, som er den fase, der går forud for menstruationsfasen.

I menstruationsfasen angiver næsten halvdelen (45%), at de ikke spiser særligt sundt eller slet ikke sundt. Den tilsvarende procentsats for lutealfasen – som er omkring dag 15-28 i menstruationscyklussen – er 25%, og i de to øvrige faser angiver 21%, at de ikke spiser sundt.

De yngre kvinder spiser i højere grad mere usundt end de ældre i menstruationsfasen. Halvdelen (50%) af kvinderne i aldersgruppen 18-29 år angiver, at de ikke spiser så sundt eller slet ikke sundt i denne fase, sammenlignet med fire tiendedele (41%) af kvinderne i alderen 45-60 år.

De yngre kvinder spiser i højere grad mere usundt end de ældre i menstruationsfasen 

Kun 11% oplyser, at de nogle gange tilpasser kosten efter, hvor i menstruationscyklussen de befinder sig. Hele seks ud af ti (62%) tilpasser aldrig kosten til menstruationscyklussen, mens to ud af ti (20%) ikke gør det så ofte. I aldersgruppen 45-60 år tilpasser hele syv ud af ti (69%) aldrig kosten til menstruationscyklussen, mens den tilsvarende andel blandt de 18-29-årige er 57%.  

I modsætning hertil ønsker hele 44%, at de havde en bedre viden om, hvordan de kan optimere deres kostvaner gennem hele menstruationscyklussen, mens de øvrige ikke ønsker det (38%) eller svarer, at de ikke ved det (17%). Over halvdelen (55%) af de 18-29-årige ville ønske, at de vidste mere om, hvordan man optimerer kostvanerne i løbet af cyklussen, sammenlignet med 34% af de 45-60-årige. 

Undersøgelsen er udført af menings- og markedsundersøgelsesfirmaet YouGov. I perioden 19/12-02/01 2023 er der i alt gennemført 765 interviews via internettet med danske kvinder i alderen 18-60 år.

44% ønsker mere viden om, hvordan de kan optimere deres kostvaner